Terug naar Blog 2018

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

Rondje Kempse Hoeven

In het noordelijk deel van de Kampina liggen de hei en de vennen. Vanaf B&B De Kempse Hoeve loop je zo de Kampina in. De lange historie die de Kampina heeft gevormd kun je nog altijd terugzien in het landschap. In de laatste ijstijd was het een kale zandvlakte. De wind blies het zand op. In de zo ontstane dalen kon het regenwater niet doordringen in de bodem van leem. De huidige vennen gaan rechtstreeks terug naar die tijd. De heuvels die het uit de kuil weggeblazen zand vormden zie je terug ten noorden en oosten van het Kogelvangersven. Het ven heeft die naam te danken aan de gendarmerie die hier in de 18de eeuw schietoefeningen deed. In het mildere klimaat ontstonden er bossen. De Romeinen noemde dit gebied Campinia naar het woord Kempen dat woeste grond betekende. De hei is het gevolg van ontbossing en de plaggenlandbouw in latere tijden. Begin negentiende eeuw werd er op grote schaal naaldbos geplant om het zand vast te houden. Het zo ontstane cultuurlandschap zou zonder ingrijpen van de mens weer transformeren naar woeste grond. Natuurmonumenten beheert het gebied nu zodanig dat er verschillende biotopen blijven bestaan met een rijke biodiversiteit. De zandhagedis en de levendbarende hagedis profiteren van de zanderige gedeelten, de oeverlibel warmt zich op in het warme zand. De begrazing met paarden en koeien zorgen voor een gevarieerde, structuurrijke heide.