Terug naar Blog 2018

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

West Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is genoemd naar de Friese monniken in grijze pijen, schier in het Fries, die hier een uithof begonnen. Oog betekent eiland. Vanwege het bijzondere en gevarieerde landschap heeft dit kleinste bewoonde Waddeneiland, op dorp en polder na, de status van Nationaal Park. Alles ligt op loop- of fietsafstand. Hoe meer je van het eiland weet, hoe meer je ziet. Een excursie met Thijs de Boer, geboren en getogen op Schier, is dan ook zeker een aanrader. Hij neemt je mee naar de vogels van het Wad en de Westerplas. Totdat in 1962 het westelijk deel van het eiland met een stuifdijk en een duinstrook van de Waddenzee werd afgesloten was het kwelder. Nu ligt er een grote zoetwaterplas en is het een waar vogelparadijs. Via de Westerduinen kom je op het groene strand. De zandbanken voor de kust breken de golven van de Noordzee. Daardoor worden de duintjes die in de zomer op het strand ontstaan 's winters niet weggeslagen. Die remmen de stroomsnelheid van het zeewater waardoor slib wordt afgezet. Zoet regenwater kan hier niet gemakkelijk wegzakken in de bodem. Dat geeft algen, gevolgd door allerlei soorten planten, de kans om er te groeien. Zo wordt het strand steeds groener.