Terug naar Blog 2018

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

De Vooroever

Tussen Medemblik en Wervershoof ligt het natuurgebied De Vooroever. Het is koud en er staat een snijdende ijskoude wind. Maar het is te uniek weer om, nu ik toch in de buurt ben, niet even het IJsselmeer op te zoeken. De Vooroever is vanaf 1991 in fasen aangelegd aan de buitenkant van dit deel van de Westfriese Omringdijk. Op de ondiepe zandbanken langs het IJsselmeer is zand gestort. De begroeiing op de zo ontstane eilandjes en kwelders dempen de grote golven sneller dan de kleine. Zo krijgt de dijk het minder te verduren bij ruig weer en dat vergroot de veiligheid. Maar ook de natuur profiteert ervan. De geleidelijke overgang van nat naar droog gebied is aantrekkelijk voor veel soorten vogels. Het principe van een vooroever stamt al uit de tijd dat hier vanaf het jaar 1000 dijken werden aangelegd. Die bestonden uit alleen veen en klei. De vooroever fungeerde als golfbreker. Later ging men het dijklichaam extra verstevigen op plekken waar de vooroever was weggeslagen. De hernieuwde aanleg van de Vooroever is een win-win ingreep. Veiligheid, natuur en recreatie gaan hier samen.